ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Posted

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 η συλλογή δηλώσεων κτηματογράφησης, στο υπόλοιπο του Νομού Ξάνθης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές λήγει στις 14-04-2019 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 14-07-2019 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο. […]

Παράταση έως τις 9 Οκτωβρίου για τακτοποίηση αυθαιρέτων με έκπτωση

Posted

Έως τις 9 Οκτωβρίου 2018 παρατείνεται η προθεσμία για την πληρωμή τακτοποίησης αυθαιρέτων με έκπτωση 20% (σ.σ.: αφορά την έκπτωση που ισχύει αν πληρωθεί το πρόστιμο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την εφαρμογή του νόμου).

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων

Posted

Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο ο Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4495/2017 με τίτλο «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις». Με το άρθρο 94 του παρόντος νόμου οι αυθαίρετες κατασκευές που πραγματοποιούνται μετά την 28η.7.2011 κατεδαφίζονται υποχρεωτικά και επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων, καθώς και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, […]

Παράταση ενός μήνα, έως τις 8 Ιουνίου, έδωσε στην ρύθμιση για τα αυθαίρετα το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Posted

Αιτία, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι η καθυστέρηση στην εξέταση του σχεδίου νόμου λόγω της δεύτερης αξιολόγησης «Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που προέκυψαν έχουν πλέον ενσωματωθεί στο σχέδιο νόμου, που θα κατατεθεί άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή. Η κυβέρνηση επέλεξε η κοινοβουλευτική διαδικασία να γίνει μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, ώστε να βρει […]

Παράταση έως 8 Μαΐου για τακτοποίηση αυθαιρέτων

Posted

Μέχρι τις 8 Μαΐου μπορούν οι έχοντες αυθαίρετο να προσέλθουν για αίτηση τακτοποίησης με βάση τον ισχύοντα νόμο 4178/2016. Το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει αποφασίσει να δώσει -και θα ανακοινώσει- μία ακόμη τρίμηνη παράταση, προκειμένου να ετοιμαστεί η καινούρια νομοθεσία (η ισχύς του νόμου αυτού λήγει κανονικά στις 8 Φεβρουαρίου).

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

Posted

Ξεκινά την Τρίτη 23 Αυγούστου 2016 η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε (695/5/26-7-2016) με την οποία καλούνται όσοι έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Γενισέας, Διομηδείας, Μαγικού και Πηγαδίων του Καλλικρατικού Δήμου Αβδήρων και Ευμοίρου και Κιμμερίων του Καλλικρατικού Δήμου Ξάνθης  να […]

Διευκρινίσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Posted

H παρούσα διευκρινιστική Εγκύκλιος εκδίδεται με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 58 του ν.4342/2015, ότι “Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr)”. […]

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174)

Posted

Άρθρο 1 Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης −Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις κα− τηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του Ν. 4178/2013 παρατείνεται για οκτώ (8) μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του Ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και […]

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ (ΔΗΜΟΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ & ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

Posted

​Ξεκίνησε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 η συλλογή δηλώσεων κτηματογράφησης, στους Καλλικρατικούς Δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές αρχίζει στις 28-09-2015 και λήγει στις 28-12-2015 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 28-03-2016 για τους κατοίκους της […]

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Posted

Ξεκίνησε την Τρίτη 3 Μαρτίου 2015 η συλλογή δηλώσεων κτηματογράφησης, επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών ΟΤΑ στους Καλλικρατικούς Δήμους Αλεξανδρουπόλεως, Σαμοθράκης και Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές: άρχισε στις 3-3-2015 και λήγει στις 2-6-2015,       για τους κατοίκους εσωτερικού και στις 2-9-2015 για τους κατοίκους εξωτερικού. Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. […]