ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

Ξεκινά την Τρίτη 23 Αυγούστου 2016 η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε (695/5/26-7-2016) με την οποία καλούνται όσοι έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Γενισέας, Διομηδείας, Μαγικού και Πηγαδίων του Καλλικρατικού Δήμου Αβδήρων και Ευμοίρου και Κιμμερίων του Καλλικρατικού Δήμου Ξάνθης  να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές αρχίζει στις 23-08-2016 και λήγει στις 23-11-2016 για τους κατοίκους εσωτερικού και στις 23-02-2017 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Συνεπώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, οι δικαιούχοι να προσέλθουν το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για να υποβάλλουν την δήλωση τους, διαφορετικά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:

Με το παρόν γνωστοποιούμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες από έμπειρους μηχανικούς με εμπειρία 15 και πλέον ετών που αφορούν στη διαδικασία σύνταξης δηλώσεων Του Εθνικού Κτηματολογίου.

Αφενός ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες  ακινήτων στην υπό κτηματογράφηση περιοχή της Π.Ε. Έβρου, για την υποχρέωσή τους περί υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας, αφετέρου σας γνωστοποιούμε τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που αναλαμβάνει το γραφείο μας.

30 € ΑΝΑ ΔΗΛΩΣΗ