ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 η συλλογή δηλώσεων κτηματογράφησης, στο υπόλοιπο του Νομού Ξάνθης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές λήγει στις 14-04-2019 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 14-07-2019 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.

Επισκεφτείτε το γραφείο μας στη Σταυρούπολη και στη Νέα Κεσσάνη για να λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε στο ktim2019@gmail.com