Υπηρεσίες

  • Έκδοση οικοδομικών αδειών
  • Υπαγωγή σε Επενδυτικά Προγράμματα
  • Κατασκευή κατοικιών
  • Τακτοποίηση και νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών
  • Ενεργειακή επιθεώρηση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
  • Έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων
  • Βεβαιώσεις μηχανικού Ν. 4178/2013
  • Τοπογραφικές εργασίες
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες