Το γραφείο

Το γραφείο μας ιδρύθηκε το 2006

 

Δραστηριοποιείται στους τομείς της έκδοσης οικοδομικών αδειών, την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή Ιδιωτικών και Δημόσιων Έργων.

 

Η επιχείρηση σήμερα παρέχει τις εξής υπηρεσίες :

1. Μελέτες

 

  • Μελέτη – Επίβλεψη πάσης φύσεως ιδιωτικών έργων
  • Αρχιτεκτονικές μελέτες, στατικές μελέτες, μελέτες θερμομόνωσης, πυροπροστασίας
  • Έκδοση οικοδομικών αδειών
  • Έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων

 

2. Κατασκευές

 

  • Κατασκευή κατοικιών.
  • Ανακαινισεις κατοικιών, καταστημάτων.
  • Εσωτερική διακόσμηση
  • Κατασκευή δημοσίων έργων (κατηγορίες Οικοδομικών, Υδραυλικών, Οδοποιίας, Βιομηχανικών, Λιμενικών)

 

3. Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων – Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

 

4. Νομιμοποίηση & Τακτοποίηση αυθαιρέτων

 

5. Εκτιμήσεις ακινήτων