Δηλώσεις Κτηματολογίου

Εξειδικευμένη Ομάδα Αναλαμβάνει την Υποβολή Δήλωσης Ιδιοκτησίας στα Γραφεία Κτηματογράφησης.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ:

ΔΗΛΩΣΕΙΣ:  30 € ΑΝΑ ΔΗΛΩΣΗ + 5 €  ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΚΙΝΗΤΟ

(στις παραπάνω τιμές δε περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)