Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

pea

Από 01-01-2016 όλα τα διαμερίσματα, καταστήματα, γραφεία κτλ ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων που ενοικιάζονται ή πωλούνται απαιτείται να έχουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης το οποίο εισάγεται στο σύστημα taxisnet ή παραδίδεται στο συμβολαιογράφο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α) Πλήρης διεύθυνση ακινήτου καθώς και περιγραφή του από το συμβόλαιο ιδιοκτησίας (πχ διαμέρισμα 2 – 1ου ορόφου)

β) Στοιχεία ιδιοκτήτη-ιδιοκτητών (Ονοματεπώνυμο,ΑΦΜ,ΔΟΥ,Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας,τηλ)

γ) Έτος κατασκευής ακινήτου βάση οικ. αδείας ή βάση συμβολαίου ή βάση Ε9. Επίσης, εάν υπάρχουν, κάτοψη και τοπογραφικό.

δ) Αριθμός οικοδομικής αδείας. Δεν απαιτείται σε όσα κτίσματα έχουν άδεια πριν τις 14/03/1983. Επίσης στοιχεία από ενδεχόμενες τακτοποιήσεις ημιυπαιθρίων ή αυθαιρέτων.

ε) Σε περίπτωση υπάρχουσας κεντρικής θέρμανσης τότε απαιτείται να μας διασφαλίσετε την πρόσβαση στο κεντρικό λεβητοστάσιο. Σε περίπτωση ηλιακού ή τελευταίου ορόφου τότε απαιτείται να μας διασφαλίσετε την πρόσβαση στο δώμα (ταράτσα).

ζ) Προαιρετικά: Αριθμός κτηματολογίου (εκτεταμένος ΚΑΕΚ). Αν δεν υπάρχει ο εκτεταμένος ΚΑΕΚ τότε χρήσιμα στοιχεία είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης και ο κωδικός ιδιοκτησίας που αναγράφεται στο αποδεικτικό υποβολής δήλωσης Ν.2308/95 και χορηγείται από το εκάστοτε Γραφείο Κτηματογράφησης.

η) Για την αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας: τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό και την ταυτότητά σας.