Το Γραφείο

Το γραφείο μας ιδρύθηκε το 2006 και παρέχει τις εξής υπηρεσίες :

1.  Οικοδομικές άδειες

2. Άδειες λειτουργίας καταστημάτων - βιομηχανιών

3. Κατασκευές

4. Επιβλέψεις έργων

5. Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων – Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

6. Νομιμοποίηση & Τακτοποίηση αυθαιρέτων - Βεβαιώσεις Ν. 4495/2017

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  • Έκδοση οικοδομικών αδειών
  • Υπαγωγή σε Επενδυτικά Προγράμματα
  • Κατασκευή Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων
  • Βιομηχανικός Σχεδιασμός
  • Τακτοποίηση και νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών
  • Ενεργειακή επιθεώρηση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
  • Έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων
  • Βεβαιώσεις μηχανικού Ν. 4495/2013
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συνεργάτες γραφείου

Το δυναμικό του γραφείου αποτελούν πολιτικοί μηχανικοί και εξειδικευμένα συνεργεία με εμπειρία στο χώρο.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Βεβαιώσεις Μηχανικού Ν. 4495/2017

Με το νόμο για την αυθαίρετη δόμηση (Ν. 4495/2017), προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ως υποχρεωτική η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και η χορήγηση βεβαίωσης από τον αρμόδιο μηχανικό που αφορά την νομιμότητα κτιρίου ή οικοπέδου που μεταβιβάζεται ή επί του οποίου συστήνονται εμπράγματες δικαιοπραξίες.

Με την ανωτέρω βεβαίωση μηχανικού  βεβαιώνεται ότι:

α) στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή

β) στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινόκτητων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ” υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας, καθώς και ότι δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή,

γ) οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 89.

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις των μηχανικών έχουν ισχύ δύο (2) μηνών από την υπογραφή τους και προσαρτώνται στις προβλεπόμενες δικαιοπραξίες (παραγράφου 1).

Πιστοποιητικό Ενεργειακή Απόδοσης

Από 01-01-2016 όλα τα διαμερίσματα, καταστήματα, γραφεία κτλ ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων που ενοικιάζονται ή πωλούνται απαιτείται να έχουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης το οποίο εισάγεται στο σύστημα taxisnet ή παραδίδεται στο συμβολαιογράφο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α) Πλήρης διεύθυνση ακινήτου καθώς και περιγραφή του από το συμβόλαιο ιδιοκτησίας (πχ διαμέρισμα 2 – 1ου ορόφου)

β) Στοιχεία ιδιοκτήτη (Ονοματεπώνυμο,ΑΦΜ,ΔΟΥ,Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας,τηλ)

γ) Έτος κατασκευής ακινήτου βάση οικ. αδείας ή βάση συμβολαίου ή βάση Ε9. Επίσης, εάν υπάρχουν, κάτοψη και τοπογραφικό.

δ) Αριθμός οικοδομικής αδείας. Δεν απαιτείται σε όσα κτίσματα έχουν άδεια πριν τις 14/03/1983. Επίσης στοιχεία από ενδεχόμενες τακτοποιήσεις ημιυπαιθρίων ή αυθαιρέτων.

ε) Σε περίπτωση υπάρχουσας κεντρικής θέρμανσης τότε απαιτείται να μας διασφαλίσετε την πρόσβαση στο κεντρικό λεβητοστάσιο. 

ζ) Προαιρετικά: Αριθμός κτηματολογίου (εκτεταμένος ΚΑΕΚ). 

Επικοινωνία

Η έδρα μας βρίσκεται στην Ξάνθη, στην οδό Χατζησταύρου 11.

Τηλ - φαξ : 2541068134

email: geolypis@gmail.com

μαπ

 
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram